Amdanom Ni

Oherwydd pandemig Covid-19, mae Dysgu Bro wedi cau’r holl Ganolfannau Dysgu Cymunedol hyd nes yr hysbysir yn wahanol.

Bydd y staff yn parhau i weithio felly os bydd arnoch angen help, cefnogaeth neu lais cyfeillgar ar ben arall y ffôn, mae croeso cynnes i chi ffonio ni ar 01970 633040 neu anfon neges ar e-bost i admin@dysgubro.org.uk.

Bydd gwybodaeth am ein cyrsiau ar-lein ar gael yn fuan!

Mae Addysg Gymunedol Cyngor Sir Ceredigion yn rhan o Wasanaethau Dysgu Cyngor Sir Ceredigion. Ein nod yw darparu cyfleoedd dysgu i drigolion Ceredigion yn eu cymunedau fydd yn eu hannog i ddatblygu diddordebau newydd, gweithio tuag at gymhwyster neu wella’u sgiliau ar gyfer y gweithle.

Mae Dysgu Bro yn rhan o’r Bartneriaeth Addysg Gymunedol sy’n cynllunio a chydlynu addysg gymunedol yng Ngheredigion.

Rydym yn mawr obeithio y dowch o hyd i gwrs sy’n eich diddori ar y tudalennau hyn. Os na, rhowch wybod i ni beth yr hoffech weld yn cael ei ddarparu ac fe wnawn ein gorau i gwrdd â’ch gofynion.

Asiantaethau Eraill

Mae Dysgu Bro yn rhan o’r  Bartneriaeth Addysg Gymunedol sy’n cynllunio a chydlynu addysg gymunedol yng Ngheredigion.

Rhestrir isod aelodau’r bartneriaeth yn ogystal ag asiantaethau eraill gallai fod o ddiddordeb.