Cyrsiau Ffordd o Fyw

Nod y cwrs yw cynyddu eich nerth, cryfder ac ystwythder. Bydd Stamina yn eich helpu i gadw i fynd heb flino yn gyflym. Mae angen cryfder ar gyfer gweithgareddau beunyddiol o gwmpas y cartref. Trwy gynyddu cryfder cyhyrol ac ystwythder byddwch yn llai tebygol o ddioddef ysigiadau ac anafiadau ac yn cadw’n fywiog wrth fynd yn hŷn.

Mae'r cwrs hwn yn eich dysgu am hanes, defnydd, ac effeithiau rhin blodau, mae hefyd yn cynnig cyngor ymarferol ar amrywiaeth o broblemau sy'n aml yn cael eu trin gan rin blodau. Rhin blodau yw’r hyn a dynnir o flodau gan ei lastwreiddio a defnyddir ef i wella iechyd emosiynol, ysbrydol, a chorfforol pobl ac anifeiliaid.

Bydd y gweithdy hwn yn edrych ar rhai o’r dulliau sylfaenol a ddefnyddir gan Archwilwyr Safleoedd Troseddau a Gwyddonwyr Fforensig i archwilio safle trosedd. Byddwch yn cymryd rhan mewn gweithgareddau fydd yn eich annog i weld y tu hwnt i ddramâu tebyg i ‘CSI’, gan ddechrau archwilio’r amrywiaeth o dystiolaeth a dulliau a ddefnyddir i ddarganfod Pwy’naethe?

  • Cyflwyniad i wyddor fforensig
  • Archwilio safle trosedd - edrych ar y dystiolaeth, gan gynnwys: Olion bysedd, Tystiolaeth ‘olion’, e.e. ffibrau, DNA
  • Sut mae safle trosedd yn cael ei archwilio?

Arian braidd yn dynn? Wedi gweld y llwyddiannau Cwponwyr Eithaf ar y teledu ac ar y we? Dewch draw i'r cwrs hwn a chael gwybod sut i wneud cyllideb eich cartref ymestyn ymhellach gan ddefnyddio talebau, cynigion yn y siopau, gwefannau cymharu, apps a llwaer mwy. Cymerwch y prawf blasu, allwch chi ddweud beth sy'n brand neu beidio?

Sylwer: Gellir cyflwyno cyrsiau yn Gymraeg, yn Saesneg neu’n ddwyieithog, rhowch wybod i ni beth yw eich dewis iaith