Datblygiad Proffesiynol Parhaus

Tystysgrif Lefel 3 ar gyfer Ymarferwyr Sgiliau Hanfodol-Llythrennedd Digidol

Datblygwyd y cymhwyster hwn er mwyn sicrhau bod safon cymhwysedd gofynnol i ymarferwyr ar gyfer cyflwyno un o Sgiliau Hanfodol Llywodraeth Cymru.

Mae’r cymhwyster yn cynnwys chwe uned – chwe sesiwn addysgu un diwrnod, gan gynnwys 2 arsylwi micro-addysgu i bob person – a bydd hyn yn digwydd dros 12 mis.

Bydd y cymhwyster yn edrych ar sut i gynnwys oedolion a phobl ifanc fel dysgwyr llythrennedd digidol; sut i wella llythrennedd digidol a’r profiad o ddysgu; y defnydd o dechnolegau, offer a thechnegau mewn addysg llythrennedd digidol, a bydd hefyd yn annog ymgeiswyr i fyfyrio ar eu harferion eu hunain.

Bydd y cwrs hwn yn cael ei gynnal yn Aberystwyth neu Aberaeron.

Sylwer: Gellir cyflwyno cyrsiau yn Gymraeg, yn Saesneg neu’n ddwyieithog, rhowch wybod i ni beth yw eich dewis iaith