Lleoliad

Gallwn ddarparu’r cyrsiau mewn lleoliadau cymunedol, yn eich gweithle neu yn un o’n lleoliadau.

Aberaeron

Canolfan Dysgu Bro Aberaeron
Canolfan Dysgu Bro Aberaeron

Mae ein canolfan hyfforddi wedi’i lleoli oddi ar yr A487 yn Heol Portland SA46 0AX. Os yn teithio o’r Gogledd – Aberystwyth, cymerwch y tro i’r chwith cyn Eglwys y Drindod Sanctaidd. Os ydych yn teithio o’r de, cymerwch y tro i’r dde ar ôl Eglwys y Drindod Sanctaidd. Gellir parcio am ddim ar y safle.


Canolfan Rheidol (Aberystwyth)

Canolfan Dysgu Bro Canolfan Rheidol
Canolfan Dysgu Bro Canolfan Rheidol

Mae parcio rhad ac am ddim o flaen yr adeilad, fodd bynnag mae lle yn gyfyng. Mae’r adeilad ar y llwybrau bysiau cyhoeddus.


HCT Llanbadarn (Aberystwyth)

Canolfan Dysgu Bro HCT Llanbadarn
Canolfan Dysgu Bro HCT Llanbadarn

Mae parcio rhad ac am ddim o flaen yr adeilad, fodd bynnag mae lle yn gyfyng. Mae’r adeilad ar y llwybrau bysiau cyhoeddus.


Llandysul

Canolfan Dysgu Bro Llandysul
Canolfan Dysgu Bro Llandysul

Lleolir ein canolfan i fyny’r grisiau yng Nghanolfan Ceredigion uwchben y llyfrgell. Teithiwch ar yr A475 o Lambed, A486 o Gei Newydd, a’r A484 o Gastell Newydd Emlyn. Codir tâl resymol am barcio ym maes parcio’r Cyngor Sir yn union gyferbyn.


Aberteifi

Canolfan Dysgu Bro Aberteifi
Canolfan Dysgu Bro Aberteifi

Lleolir ein canolfan hyfforddi ar lawr gwaelod y Clwb Ieuenctid, 2-3 Pont Cleifion, Aberteifi, SA43 1DW. Digon o le i barcio ar gael yn maes parcio y pwll nofio – codir tâl resymol.