Llandysul

Canolfan Dysgu Bro Llandysul

Lleolir ein canolfan i fyny’r grisiau yng Nghanolfan Ceredigion uwchben y llyfrgell. Teithiwch ar yr A475 o Lambed, A486 o Gei Newydd, a’r A484 o Gastell Newydd Emlyn. Codir tâl resymol am barcio ym maes parcio’r Cyngor Sir yn union gyferbyn.