Aberaeron

Canolfan Dysgu Bro Aberaeron

Mae ein canolfan hyfforddi wedi’i lleoli oddi ar yr A487 yn Heol Portland SA46 0AX. Os yn teithio o’r Gogledd – Aberystwyth, cymerwch y tro i’r chwith cyn Eglwys y Drindod Sanctaidd. Os ydych yn teithio o’r de, cymerwch y tro i’r dde ar ôl Eglwys y Drindod Sanctaidd. Gellir parcio am ddim ar y safle.