Aberteifi

Canolfan Dysgu Bro Aberteifi

Lleolir ein canolfan hyfforddi ar lawr gwaelod y Clwb Ieuenctid, 2-3 Pont Cleifion, Aberteifi, SA43 1DW. Digon o le i barcio ar gael yn maes parcio y pwll nofio – codir tâl resymol.