Arolwg wefan Dysgu Bro! Cwblhewch yr arolwg byr hwn a rhowch eich syniadau i ni plîs…

db1Mae Addysg Gymunedol Cyngor Sir Ceredigion yn rhan o Wasanaethau Dysgu Cyngor Sir Ceredigion. Ein nod yw darparu cyfleoedd dysgu i drigolion Ceredigion yn eu cymunedau fydd yn eu hannog i ddatblygu diddordebau newydd, gweithio tuag at gymhwyster neu wella’u sgiliau ar gyfer y gweithle.

Mae Dysgu Bro yn rhan o’r Bartneriaeth Addysg Gymunedol sy’n cynllunio a chydlynu addysg gymunedol yng Ngheredigion.

Rydym yn mawr obeithio y dowch o hyd i gwrs sy’n eich diddori ar y tudalennau hyn. Os na, rhowch wybod i ni beth yr hoffech weld yn cael ei ddarparu ac fe wnawn ein gorau i gwrdd â’ch gofynion.

Lawrlwytho ein llyfryn diweddaraf

Cyrsiau Ar Gael 2017-2018

Amserlen Cyrsiau – Hydref 2018

Llyfryn Busnes