Lawrlwytho ein llyfryn diweddaraf

Cyrsiau Dysgu Bro Tymor yr Gwanwyn 2022

Llyfryn Busnes

Cyrsiau Busnes Dysgu Bro – Issuu

Dyfyniadau Cwsmer

“Roeddwn i eisiau dweud diolch yn fawr iawn am y gwersi bsl, mae wedi bod yn bleserus iawn ac rydw i wedi cael amser gwych. Rwy’n gwerthfawrogi’n fawr yr holl wersi a’r ymarfer ychwanegol yn ystod yr asesiadau hyn.”

“Diolch am eich hiwmor ac amynedd di-ffael.”