Arolwg wefan Dysgu Bro! Cwblhewch yr arolwg byr hwn a rhowch eich syniadau i ni plîs…

db1Mae Addysg Gymunedol Cyngor Sir Ceredigion yn rhan o Wasanaethau Dysgu Cyngor Sir Ceredigion. Ein nod yw darparu cyfleoedd dysgu i drigolion Ceredigion yn eu cymunedau fydd yn eu hannog i ddatblygu diddordebau newydd, gweithio tuag at gymhwyster neu wella’u sgiliau ar gyfer y gweithle.

Mae Dysgu Bro yn rhan o’r Bartneriaeth Addysg Gymunedol sy’n cynllunio a chydlynu addysg gymunedol yng Ngheredigion.

Rydym yn mawr obeithio y dowch o hyd i gwrs sy’n eich diddori ar y tudalennau hyn. Os na, rhowch wybod i ni beth yr hoffech weld yn cael ei ddarparu ac fe wnawn ein gorau i gwrdd â’ch gofynion.

Lawrlwytho ein llyfryn diweddaraf

Cyrsiau Ar Gael 2017-2018

Amserlen Cyrsiau – Hydref 2018

Llyfryn Busnes

Cyrsiau i Ddod

Microsoft Publisher
Microsoft Publisher Cwrs Byr – 4 wythnos – Nos Fawrth 4ydd i 25ain Medi

Ysbrydoli! Gwobrau Tiwtor Oedolion 2018

Gwobrau Tiwtoriaid Cymru 2018
Gwobrau Tiwtoriaid Cymru 2018
Mae’r Sefydliad Dysgu a Gwaith yn falch i gynnal Gwobrau Ysbrydoli! Tiwtoriaid mewn partneriaeth gyda Llywodraeth Cymru unwaith eto eleni.

Mae Gwobrau Ysbrydoli! Tiwtoriaid yn dathlu llwyddiannau Tiwtoriaid a Mentoriaid rhagorol yng Nghymru sydd wedi dangos angerdd ac ymrwymiad eithriadol i annog, cefnogi ac addysgu oedolion sy’n ddysgwyr i gyflawni eu huchelgais a thrawsnewid eu bywydau, p’un ai yn eu cymunedau neu yn y gweithle.

Gwahoddwn enwebiadau ar gyfer unigolion eithriadol y mae eu hymrwymiad, gwybodaeth a sgiliau cyfathrebu wedi rhoi’r arfau cywir i oedolion sy’n ddysgwyr i drawsnewid eu bywydau.

Edrychwn am diwtoriaid a mentoriaid sy’n rhagori yn eu maes ac yn mynd yr ail filltir.

Gallwch enwebu Tiwtor drwy ymweld a’r wefan Sefydliad Dysgu a Gwaith.