AAT

Cymdeithas Technegwyr CyfrifegCymdeithas Technegwyr Cyfrifeg (Association of Accounting Technicians) – Cymhwyster AAT

Mae Dysgu Bro Ceredigion yn falch o gyhoeddi ei fod yn ganolfan gymeradwyedig asesu AAT.

Ydych chi’n fyfyriwr AAT sy’n hunan-astudio ac yn chwilio am ganolfan arholi i eistedd eich arholiadau? NEU yn fyfyriwr AAT ynghlwm wrth ddarparwr hyfforddiant dysgu o bell ond hoffai sefyll eu harholiadau yn lleol yn hytrach na gorfod teithio i Abertawe neu Gaer?

Cysylltwch â 01970 633540 / 633542 neu admin@dysgubro.org.uk i drefnu eistedd sefyll eich arholiad yn ein Canolfan.

Noder:

  • Rhaid i chi fod wedi cofrestru gyda’r AAT er mwyn sefyll eich arholiadau
  • Caniatáu o leiaf 2 wythnos o rybudd cyn y dyddiad arholiad
  • Nodwch hefyd: o ganlyniad i gofrestriadau arholiadau yn cael eu prosesu ar gais, rhaid cael ein hysbysu o canslad heb fod yn hwyrach na 48 awr cyn yr amser arholiad