Newyddion

Staff wedi eu hysbrydoli gan gwrs arbennig

Ar ddydd Iau, 15eg Mehefin 2017, cyflwynwyd y Cyngor gyda Gwobr Cyflogwr Mawr am ei ymrwymiad i ddatblygu llythrennedd digidol gweithwyr, ac enwyd fel y cyflogwr gorau mawr yng Nghymru yng Ngwobrau Ysbrydoli! eleni.

Mae Dysgu Bro Ceredigion, Darparwr Dysgu i Oedolion yn y Gymuned Cyngor Sir Ceredigion, wedi gweithio’n agos gyda DigiSkills Cymru yr Undeb Llafur Unsain, Prosiect Cronfa Dysgu Undeb, er mwyn galluogi dros 100 o aelodau o staff i ddatblygu eu sgiliau digidol sylfaenol, yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.

Dywedodd Denise Owen, Rheolwr Addysg Gymunedol yn Dysgu Bro, “Credaf taw llwyddiant y prosiect oedd cael staff yn rhan o ddylunio’r cwrs o’r dechrau a chael Rheolwyr ynghlwm a oedd yn gweld yr angen i staff fod yn hyddysg mewn cyfrifiadura. Hyd yma, mae 118 o bobl wedi bod ar y cwrs. Bellach, mae’r TUC wedi rhoi marc ansawdd i ni, felly ein cynllun yw hyfforddi mwy o staff y Cyngor ac o bosibl ei gyflwyno i weithleoedd eraill.”

Dywedodd Elen James, Pennaeth Ymgysylltu Ieuenctid ac Addysg Barhaus Cyngor Sir Ceredigion, “Rydym yn falch bod Rheolwyr wedi gallu rhyddhau staff, yn bennaf y rhai sy’n gweithio oddi ar y safle mewn cartrefi gofal ac mewn depos rheoli gwastraff i fynychu cyrsiau yn ystod amser gwaith. Ein rôl oedd darparu cyfleusterau a’r tiwtoriaid i ddarparu’r sesiynau. Cafodd Hyrwyddwyr Digiskills eu creu ac roeddent yn allweddol o ran cyflwyno’r hyfforddiant. Mae’n enghraifft o sut y gall partneriaethau o fewn y gweithle ddarparu cyfleoedd dysgu i sectorau eraill y gall fod yn anodd eu cyrraedd.”

Wrth weithio gyda’i gilydd, nodwyd anghenion sgiliau digidol cydweithwyr. Cyd-gynlluniwyd ystod o fentrau, a’i nod i feithrin sgiliau a hyder yn y gweithlu. Y canlyniad oedd pum sesiwn o weithdai byr a hyblyg. Cynlluniwyd y sesiynau i fynd i’r afael â sgiliau sy’n angenrheidiol ar gyfer gwaith a bywyd cartref. Roedd un sesiwn yn mynd i’r afael â ffurflenni ar-lein gan helpu staff i ddefnyddio system ar-lein Adnoddau Dynol y Cyngor.

Dywedodd y Cynghorydd Catrin Miles, Aelod Cabinet gyda chyfrifoldeb am Wasanaethau Dysgu, “Roedd yn bleser i fod yn y seremoni wobrwyo i gefnogi staff sydd wedi gweithio’n galed ar ddatblygu llythrennedd digidol.”

Gwobrau Dysgu Oedolion Ysbrydoli! yw canolbwynt Wythnos Addysg Oedolion. Mae’n gyfle i’r sector ddathlu cyflawniadau dysgwyr a sefydliadau.

22-06-2017