Dulliau Talu

Mae gan Dysgu Bro sawl ffordd i chi dalu eich ffioedd cwrs:

[WPSM_AC_SH id=1428]

Swyddfa Llanbadarn, Aberystwyth – 01970 633540 yw’r unig ganolfan sydd ar agor trwy’r blwyddyn.