Dulliau Talu

Mae gan Dysgu Bro sawl ffordd i chi dalu eich ffioedd cwrs:

Dylai unrhyw sieciau ar gyfer cyrsiau Dysgu Bro gael eu gwneud yn daladwy i: Cyngor Sir Ceredigion

PEIDIWCH ag anfon arian drwy’r post. Gallwch fynd â’r arian, yn bersonol, i unrhyw un o ganolfannau Dysgu Bro

Ar ôl i chi sicrhau eich lle ar y cwrs a’ch bod wedi derbyn rhif cyfeirnod archebu, gallwch ffonio canolfan gyswllt swyddfa Penparcau ar 01970 633540 / 542 a thalu unrhyw daliad gyda cherdyn Debyd neu Gredyd (Visa, Mastercard, Switch, Solo and Visa Delta).

Er mwyn talu â cherdyn Debyd neu Gredyd eich hun, gan ddefnyddio’r system talu ar-lein trwy’r rhyngrwyd - RHAID i chi gofrestru ar gwrs yn gyntaf. Ar ôl cofrestru, byddwch yn cael cyfeir-rif a fydd yn gadael ichi dalu ar-lein. Gallwch gyrchu’r system talu ar y wefan trwy www.ceredigion.gov.uk

Ar ôl i chi gyrraedd y safle, dylech ddewis “Taliad ar-lein”.

  1. gwasgu botwm “Taliad ar-lein”
  2. dewis “Taliadau Amrywiol”
  3. dewis Dysgu Bro
  4. dewis “ffioedd Cwrs” o’r gwymplen
  5. rhoi eich enw, cyfeiriad a thâl
  6. yn y bocs Cyfeirnod Talu rhowch y rhif byddwch wedi derbyn ar gadarnhad eich cofrestriad

Os cewch chi unrhyw anhawster i dalu ar-lein, byddwch cystal â ffonio’r staff yn swyddfa Penparcau ar 01970 633540 / 542 yn ystod oriau swyddfa arferol (o ddydd Llun i ddydd Gwener)

HCT Llanbadarn, Aberystwyth – 01970 633540 / 542 yw’r unig ganolfan sydd ar agor trwy’r blwyddyn.